Vi håller på att lägga in alla produkter i produktkatalogen. Detta kommer vi att jobba med hela vintern, eftersom det är mycket arbete.

Vi hoppas att vi kan ha foto på alla växter såsmåningom.

Hörnsjöns Plantskola | Fåglebodavägen 175, 29060 KYRKHULT
Tel: 0454 - 77 02 34 | Fax: 0454 - 77 02 34 | E-post: info@hornsjonsplantskola.se